Voorwaarden

Voorwaarden

U komt naar een bijeenkomst speciaal voor u (of u beiden). U hebt u goed voorbereid, tenminste wat van de recensies van deze website doorgenomen, uw keuze blijkbaar gemaakt.

U komt uit vrije wil, misschien dringend aangeraden, maar toch zelf ingestemd.

JE WORDT VERWACHT: het gebouw achter in de tuin is speciaal voor dit soort gelegenheden gebouwd.

De W.C. is gepoetst, de koffie of de thee gereed gehouden; je gastheer is fris; heeft ervoor gezorgd dat hij uitgeslapen is.  Kortom: we zijn beiden verwachtingsvol en we weten allebei: dit is een belangrijk moment voor ons beiden.

Je bent naar achter komen lopen, je buitenkleren aan de kapstok gehangen en je telefoontje is uitgezet (net als in de concertzaal).

Als u komt voor familie-opstellingen, doorloopt u dan eens de vragenlijst onder familie-opstellingen hieronder.
Je hebt die lijst niet zomaar nodig maar jij hebt je voorbereid.

Praktijk voordeur Jan van Mechelen

Familie-opstellingen

Als je zelf nog geen ervaring hebt opgedaan met familie-opstellingen, dan beveel ik je warm aan deze lijst eens rustig door te nemen. En probeer antwoorden op te schrijven voor jezelf. HET GEEFT JE ERNST EN GEWICHT. Het is een waardevolle ondersteuning bij je ontmoeting/gesprek met je coach/hulpverlener.
Let wel: als je behoefte zou voelen –naar aanleiding- van wat je in de lijst tegenkomt- bij ouders of familie navraag te doen (omdat je oprecht interesse voelt) zet dan niemand onder druk. Voor een enkeling kan dat uitvragen voelen als bedreigend, een ongewenste intimiteit.

“Familie-Opstellingen” vragenlijst
De vragen hieronder zijn bedoeld om je belangrijke informatie over je familie te helpen herinneren of uit te zoeken. Alleen ingrijpende feiten zijn van belang. Informatie over karakter, persoonlijkheid of interesse is voor dit werk niet van belang. Deze vragenlijst is voor jezelf!
Vragen over de herkomst van je familie.

 • Is er iemand jong gestorven?
 • Is er tijdens een bevalling iemand gestorven ziek/gehandicapt geworden?
 • Had je vader en/of moeder, vóór deze relatie, een eerdere binding en/of onwettige kinderen?
 • Zijn je ouders gescheiden?
 • Hoeveel broers of zusters hebben je ouders, inclusief (vroeg) overleden of doodgeboren broers/zusters, stiefbroers/-zusters, halfbroers/-zusters en/of geadopteerde broers/zusters?
 • Hoeveel broers en zusters heb je zelf, inclusief (zie boven)?
 • Kwam er seksueel misbruik voor?
 • Werd er (erg) veel alcohol gedronken?
 • Is een van de grootouders vroeg overleden of een onnatuurlijke dood gestorven? Wat was de oorzaak en hoe oud was je vader/moeder toen?

Vragen over de gekozen familie of relatie

 • Ben je getrouwd (geweest), zo ja, sinds wanneer, zo nee, waarom niet? Als je gescheiden bent, was het jouw initiatief om te scheiden?
 • Heb je vóór je partner belangrijke relaties gehad (huwelijkspartner, verloofde)? Waarom is die relatie beëindigd?
 • Heb je één of meerdere kinderen uit een eerdere relatie?
 • Heeft je huidige partner eerder belangrijke relaties gehad (was hij/zij getrouwd, verloofd, heeft hij/zij een kind van een andere partner?)
 • Heb je kinderen, zo ja, hoeveel, inclusief tijdens de zwangerschap overleden, doodgeboren of (vroeg) overleden kinderen?
 • Heb jij of heeft je partner een abortus provocatus achter de rug?
 • Als jullie geen kinderen hebben, wat is daar de reden van?

Vragen en feiten die met schuld te maken hebben (dit kan ook betrekking hebben op gebeurtenissen die méér dan één generatie geleden plaatsvonden)
Is er in je familie iemand die

 • vermoord is of zelf een moordenaar is of was?
 • financieel is uitgebuit, ernstig bedrogen is of dat een ander heeft aangedaan?
 • failliet is gegaan?
 • onrechtmatig heeft geërfd?
 • tijdens en door de oorlog is overleden of tijdens de oorlog anderen heeft gedood?

Vragen over uitgesloten worden van familie of over zware ziekten of over vluchten uit het geboorteland (dit kan ook betrekking hebben op gebeurtenissen die méér dan één generatie geleden plaatsvonden).
Is er in je familie iemand die

 • vermist is geraakt?
 • priester is geworden of het klooster ingegaan?
 • een ongewoon leven leidt?
 • als kind verlaten is of ter adoptie is afgestaan?
 • zichzelf heeft gedood?
 • ernstig (ev. psychiatrisch) ziek, lichamelijk of geestelijk gehandicapt is of was?
 • ooit in de gevangenis is geweest en zo ja waarom?
 • zijn geloofsovertuiging heeft veranderd?
 • geëmigreerd is, zijn geboorteland heeft verlaten en zo ja waarom?
 • ouders heeft met verschillende nationaliteiten?
 • een familiegeheim heeft of zijn er meer familieleden die dat geheim delen?

De therapeutische ontmoeting is al begonnen: we praten niet óver therapie, we dóén therapie.

Aforismen ontmoeten

Een intake bestaat niet: we tasten elkaar af, zo open mogelijk. Zo leren we elkaar kennen, voor uw goede doel. Gelukkig hebt u starters-voordeel: de therapeut heeft zich immers al publiekelijk (op deze uitgebreide website immers ) behoorlijk in de kaart laten kijken. U bent nog nieuw voor mij.

Ik heb mijn doorleefde jaren + mijn vele praktijkjaren + een gedegen achtergrond.

Dat dan weer wel. Ik ben helemaal beschikbaar. Zullen we dan maar?

Welkom, nogmaals

Belangrijke andere

Reacties zijn gesloten.