Ervaringen

Serieuze kanttekening

Serieuze kanttekening
Mensen op hun zoektocht door het leven en door hulpverlenersland komen soms ook bij mij terecht. Soms zelfs pas na een vierde of vijfde ander adres. Enals dat dan bij mij mooi loopt ben ik vanzelf zeer tevreden. Maar ook trots, inclusief ‘apenroffel’ op de borst.

Een enkele keer kreeg ik van een andere therapeut of een GGZ-instantie een verzoek om informatie over een ex-cliënt van mij. Dan was ik teleurgesteld. En eerlijk gezegd voelde ik me ook meer dan eens verontwaardigd. Bovendien voelde ik me beschaamd. Ik maak immers in al die jaren nooit, nee nooit, een dossier. Dat weten de mensen ook, die mijn hulp inroepen. Reden voor sommigen, in een kwetsbaar publiek beroep bijvoorbeeld, om juist voor mij te kiezen.  Zij willen graag buiten  dossiervorming blijven.
Ik ben nu naar twee zijden milder en bescheidener geworden. Blij toe.
In een oude Bijbelse vergelijking: ik weet mij nu meer een Emmaüsganger.
Een cliënt en ik komen elkaar tegen, lopen een tijdje met elkaar op, hebben een menselijke ontmoeting, vaak een goed gesprek en dan scheiden onze wegen weer. Mijn afscheidsgroet is dan meermaals: ‘Saluut en de kost’.
Ik begrijp nu ook dat collega’s vergelijkbare ervaringen hebben. Ik hoef eigenlijk alleen maar aan mijn eigen leerweg te denken. Zelf heb ik meerdere malen hulp en steun gezocht. En ook bij mensen met verschillende invalshoeken. Ik dacht dan niet: die vorige ‘peut’ heeft er niks van gebakken. Ik was aangeland op de volgende etappeplaats, met andere, zeg maar ‘vervolg’- behoeften. Bijtanken met andere ‘brandstof’.

Die ontdekking kwam bij mij wel erg laat.

Nobody is perfect

een van mijn eerste cliënten, 1975

Dingen die me direct invallen van de sessies …

Vrouw 45-50 jaar

ik laat me rechtstreekser horen

Verder heb ik hem vannacht gevraagd wat het nu precies aan mij was waardoor hij van me houdt.

Vrouw,midden 40

FACULTAS MEDICA

de reactie van een oud student-studente P.M.T., voorgedragen tijdens de eindevaluatie omdat zij vond dat dit echt op mij slaat.

oud student-studente P.M.T.

Bedankt voor alle hulp tot nu toe

Bedankt voor alle hulp tot nu toe.

Jong echtpaar

Dat ik zover ben gekomen is mede te danken aan onze gesprekken.

Dat ik zover ben gekomen is mede te danken aan onze gesprekken.

Vrouw van 32 jaar

Ingrijpende veranderingen

Ingrijpende veranderingen in leefpatroon waren het gevolg

Vrouw, middelbare leeftijd

Belangrijke mijlpaal

Belangrijke mijlpaal

Vrouw

Meestal gaat ’t hier prima

Meestal gaat ’t hier prima; en zoniet, dan knok ik er weer voor.

Gelukkig koppel

Niet iedereen weet met afstand en nabijheid om te gaan.

Niet iedereen weet met afstand en nabijheid om te gaan.

Vrouw, begin 40

Komen twee gekken bij de therapeut

Komen twee gekken bij de therapeut…

Metselaar Jan

niet aflatende energie

niet aflatende energie

‘Schuinsmarcheerder’ met gouden hart

een belangrijke stap in de goede richting

Mijn stilte betekende niet dat ik aan de gesprekken met jou geen goede herinneringen zou bewaren

een ‘eeuwige student’

Bij een jubileum, vrouwelijke helft van een echtpaar

Gefeliciteerd, Jan, met het bereikte moment…

vrouwelijke helft van een echtpaar

Dit had ik je al veel eerder willen schrijven

Dit had ik je al veel eerder willen schrijven. Nu dan. Tot ziens

Onderwijsman, vader

attentheid

Jan, bedankt voor je zorg en, je attentheid, je vriendschap.

Een degelijk man uit de Kempen

Ik besef dat ik harder t.o.v. haar geworden ben.

Ik besef dat ik harder t.o.v. haar geworden ben.

Man +/- 45 jaar

Reacties zijn gesloten.