FACULTAS MEDICA

Hieronder nu de reactie van een oud student-studente P.M.T., voorgedragen tijdens de eindevaluatie omdat zij vond dat dit echt op mij slaat. Ik ben er verlegen mee. Te veel eer.

FACULTAS MEDICA

Hij die het mes en het lancet hanteert
kan onverschrokken zijn wanneer hij vreest
met heilige vrees. Het edelste, de geest
wordt in dit uur beveiligd of gedeerd.

Zie het gelaat van wie zich niet verweert
een open boek. Wie, zelfverblind, niet leest
Richt diep het letsel aan dat niet geneest.
Hij heeft de adel van het ambt onteerd.

Gezegend die het weten van zijn grens
belijdt: zijn hand vertoont die vaste trek,
z
ijn ziel de schroom die adeldom verraadt.

Met instrumenten werkend aan een mens
o
pent hij nog de sluitklink van het hek
w
aardoor de ander naar de vrijheid gaat.

                                                   IDA GERHARDT

Reacties zijn gesloten.